• EENVOUD

  Eenvoud staat voor een transparant proces. Eenvoud staat ook voor de zoektocht naar de kern van de Droom. Dromen zijn soms moeilijk te vervullen omdat ze te complex zijn geworden. De complexiteit terugbrengen naar eenvoudige keuzes is de kern voor een goede oplossing.

 • ORIGINALITEIT

  Originaliteit staat voor de aanpak van het proces. Ik zal al mijn creatieve vermogens inzetten om een op maat gesneden route te bedenken. Originaliteit op zich is geen doel, wel het maatwerk.

 • SAMENWERKING

  Samenwerking staat voor de Makelaarskant. Ik zal leiding en structuur geven aan het proces, maar hoef niet specifiek de grootste credits te krijgen. Het team telt. Op de korte termijn aandacht voor elkaars inbreng, op de lange termijn aandacht voor elkaars levenspad.

 • INTIMITEIT

  Intimiteit staat voor de nabijheid t.o.v. het proces. Ik word zelf geraakt door de droom en zal me verbinden met de oplossing. Daarmee word ik een lotgenoot.

 • VERWONDERING

  Als je verwondering toelaat, dan durf je ook klein te zijn. Sommige dromen zijn wellicht simpel te verwezenlijken en toch heel groot en belangrijk, omdat ze schijnbaar onbereikbaar leken. Ik wil de verwondering aanspreken en zo samen op zoek gaan naar de kern van de droom.

Wat doet een Makelaar van Dromen?

De Makelaar van Dromen realiseert voor particulieren en kleine organisaties Droomdoelen. De Dromen staan niet voor luchtspiegelingen, die weer kunnen verdampen als je wakker wordt. De Dromen staan voor concrete plannen, die urgent zijn en zeer gewenst. De Makelaar staat daarbij voor degene, die het juiste en passende team bij elkaar brengt en daar leiding aan geeft. Hij doet dit inhoudelijk en als trekker van het proces. De Makelaar van Dromen zoekt en vindt de juiste teamgenoten, vult met zijn kennis het team aan waar dit nodig is en zorgt ervoor dat het project wordt gerealiseerd.

De Makelaar van Dromen ondersteunt plannen met een maatschappelijk karakter. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dromen die voortkomen uit een zorgvraag vanwege ziekte, ouderdom of handicap. Ook veel plannen in de cultuursector komen voort uit belangrijke dromen, die de Makelaar van Dromen graag helpt te realiseren. Met een terugtredende overheid in een financieel economisch gedreven maatschappij, is het voor velen een lastige weg om belangrijke plannen te realiseren. Particulieren en kleine organisaties hebben meestal geen geld om vanaf de start iemand in te huren, terwijl dat vanwege de complexiteit van hun plannen wel nodig is. De Makelaar van Dromen zal daarom in de start geen honorarium voor zijn werkzaamheden vragen. Pas wanneer de droom daadwerkelijk een project wordt waarbij geldstromen op gang komen, vanwege subsidies of vanuit investeerders, zal een van tevoren bepaald percentage ingezet worden als honorarium voor de Makelaar van Dromen.

Werkwijze van de Makelaar van Dromen

Dertig jaar lang ben ik als architect betrokken bij bouwprojecten. Als architect is het van belang om ingewikkelde Programma’s van Eisen terug te brengen tot de essentie. Binnen een complexe bouwregelgeving moet het plan vervolgens vertaald worden in een simpel ontwerp dat gedragen wordt door de opdrachtgever en gebruikersgroepen en dat past binnen de financiële randvoorwaarden. Om dit voor elkaar te krijgen geeft de architect leiding aan een ontwerpteam waarin alle benodigde disciplines zijn samengebracht. Tijdens de uitvoering houdt de architect de uitgangspunten van het ontwerp overeind, terwijl veel partijen om hem heen vaak afwijkende belangen hebben. Het is vrij onderbelicht wat een delicate rol de architect speelt in dergelijke processen, mede vanwege de grote financiële belangen.
De wijze waarop een architect plannen concretiseert zal ook succesvol zijn in andere processen, die niet specifiek bouw gerelateerd zijn. Gelijk aan de rol van de architect formeert de Makelaar van Dromen een team van specialisten, terwijl hij gelijktijdig eindverantwoordelijk blijft voor alles wat er in het team gebeurt. Hij is de projectmanager, projectontwikkelaar en de visionair ineen. De Makelaar van Dromen blijft zoeken naar mogelijkheden om plannen duurzaam, gezond en haalbaar te maken, ook wanneer een project niet precies past binnen de reguliere verdienmodellen.
De Makelaar van Dromen werkt samen met kleine en minder ervaren ondernemingen. De Makelaar van Dromen gaat over het realiseren van projecten tegen alle stromen in. Samenwerking en gezamenlijke groei zijn belangrijker dan persoonlijke eer en persoonlijk gewin.

Voorbeeldproject De Vergulden Eenhoorn

De Vergulden Eenhoorn is een uit 1702 stammende artsenwoning / boerderij met erf aan de Ringdijk in de Watergraafsmeer. Voor de verhuur en exploitatie van dit rijksmonument werd door de gemeente een openbare aanbesteding uitgeschreven. Samen met 3 ondernemers is gewerkt aan een plan voor een Stadslandbouwcentrum voor Amsterdam, de verbouwingsvoorstellen en een gedegen exploitatieraming. Ondanks de kwetsbare, sociale opzet van het plan, werden we uit vele inzendingen verkozen voor de slotpresentatie, waarin we de tweede plaats kregen achter een meer kapitaalkrachtige horeca-onderneming.

Voorbeeldproject Stadsboerderij Osdorp

Met een van de ondernemers voor het Stadslandbouwcentrum in De Vergulden Eenhoorn is verder gewerkt aan de plannen voor een Stadsboerderij. In Osdorp is nu de financieel gezonde en succesvolle Stadsboerderij Osdorp gerealiseerd. De Stadsboerderij Osdorp is een ontmoetingsplek van buurtgenoten, natuurliefhebbers en stadstuinders, waarbij velen elkaar ontmoeten door te werken in de moestuin en gezamenlijk maaltijden te bereiden in de keuken. Als voorzitter van de Stichting Stadsboerderij Osdorp ben en blijf ik betrokken bij het functioneren van deze unieke buurtplek.