Dertig jaar lang ben ik als architect werkzaam geweest in bouwprojecten. Mijn werkwijze zal gebaseerd zijn op de wijze waarop ik als architect in een bouwproces te werk ga. Als architect is het van belang om ingewikkelde Programma’s van Eisen terug te brengen tot de essentie. Binnen een complexe bouwregelgeving moet het plan vervolgens vertaald worden in een simpel ontwerp dat gedragen wordt door de opdrachtgever en gebruikersgroepen en dat past binnen de financiële randvoorwaarden. Om dit voor elkaar te krijgen geeft de architect leiding aan een ontwerpteam waarin alle benodigde disciplines zijn samengebracht.

Tijdens de uitvoering houdt de architect de uitgangspunten van het ontwerp overeind, terwijl veel partijen om hem heen vaak afwijkende belangen hebben. Het is vrij onderbelicht wat een delicate rol de architect speelt in dergelijke processen, mede vanwege de grote financiële belangen.

De wijze waarop een architect leiding geeft in het bouwproces is een methode die ook succesvol zal zijn in andere processen, die niet specifiek bouw gerelateerd zijn. Gelijk aan de rol van de architect formeert de Makelaar van Dromen een team van specialisten, terwijl hij gelijktijdig eindverantwoordelijk blijft voor alles wat er in het team gebeurt.
Mijn jarenlange ervaring en mijn ambitie om mensen te ondersteunen bij lastige projecten zie ik als een succesvolle formule.
De Makelaar van Dromen werkt samen met kleine en minder ervaren ondernemingen. De Makelaar van Dromen gaat over het realiseren van projecten tegen alle stromen in.

Samenwerking en gezamenlijke groei zijn belangrijker dan persoonlijke eer en persoonlijk gewin.